Manual

From Bedrijven
Jump to navigation Jump to search

In deze handleiding vind je alles wat je nodig hebt om aan de slag te gaan met onze Wikimedia. Heel leuk dat je meedoet. Samen weten we meer en samen zorgen we ervoor dat grote vervuilende bedrijven snel met een goed klimaatplan komen. Bedankt voor je hulp!

Wat houdt de Wikimedia in en welke informatie is er te vinden?

Op de Wikimedia pagina van Milieudefensie is een overzicht te vinden van de 29 grote vervuilende bedrijven die door Milieudefensie zijn aangeschreven om met een goed klimaatplan te komen. Deze bedrijven zijn een dwarsdoorsnede van de grotere vervuilers in Nederland. Naast de bekende namen zijn ook een aantal toeleveranciers en financiers in de lijst opgenomen. Per bedrijf is er een bedrijfsprofiel beschikbaar, waarin algemene informatie te vinden is over het bedrijfspecifiek klimaatbeleid, uitstoot en de doelstellingen die het bedrijf zichzelf heeft opgelegd. Het opstellen van deze pagina’s is gedaan op basis van informatie die de bedrijven zelf publiek beschikbaar hebben gesteld en aanvullende bronnen zoals onderzoeksrapporten en persberichten. Iedereen kan informatie toevoegen aan deze pagina’s, mits binnen het juiste format en met vermelding van bronnen. Milieudefensie is niet juridisch aansprakelijk noch verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie op de Wikimedia.

Waar vind ik de bedrijfsprofielen?

De Wikimedia profielendatabase is te vinden via de webpagina bedrijven.milieudefensie.nl. De profielen kunnen door iedereen bekeken worden. Als je de profielen wil bewerken, moet je echter een account hebben.

Hoe maak ik een account aan?

Rechtsboven op deze pagina klik je op 'account aanvragen'. Je wordt dan verwezen naar een formulier. Zodra je het formulier invult en verstuurt, zal binnen enkele werkdagen de aanvraag worden bevestigd en zal je jouw inloggegevens per mail ontvangen. Let op, deze gegevens zijn hoofdlettergevoelig. Als je inlogt, vink dan 'aangemeld blijven' aan. Dit zal ervoor zorgen dat je niet plotseling uitlogt, als je bijvoorbeeld een pagina aan het bewerken bent.

Gebruiksregels en ‘’rechten’’

Zodra je toegang hebt tot de Wikimedia kan je pagina’s aanpassen en informatie toevoegen. Hierbij zijn een aantal belangrijke gebruiksregels van toepassing.

  • Toegevoegde of aangepaste informatie is voorzien van een bron/referentie, zie verderop in de handleiding voor meer informatie over het toevoegen van een bron.
  • Toegevoegde of aangepaste informatie vult het bedrijfsprofiel inhoudelijk aan.
  • Toegevoegde informatie past in het bestaande format.
  • Toegevoegde of aangepaste informatie is feitelijk en controleerbaar.
  • Toegevoegde getallen worden genoteerd op de Amerikaanse manier.

Milieudefensie heeft de mogelijkheid om de toegang tot de Wikimedia te blokkeren voor personen die zich niet aan de gebruiksregels houden.

Korte uitleg format van de pagina’s

Het format van de bedrijfsprofielen is als volgt opgebouwd. De pagina begint met een korte introductie van het bedrijf. Hierin staan de meest recente jaarcijfers, aantal medewerkers, sector en activiteiten, locatie en eventuele bijzonderheden. Naast de introductie staat een lijstje met ‘’kernfeiten’’ van het bedrijf, inclusief bedrijfslogo.

Vervolgens wordt (kort) de structuur van het bedrijf uitgelicht. Waar bekend worden de namen en salarissen van bestuurders en toezichthouders genoemd. De accountant wordt genoemd en een uitgebreidere beschrijving van de activiteiten van het bedrijf wordt gegeven. Ook worden hier de verhoudingen tussen het bedrijf en de overheid in kaart gebracht.

Het volgende onderdeel brengt in kaart wat het bedrijf heeft gedaan om in lijn te komen met het Parijsakkoord of welke zaken voorgekomen zijn die dit bemoeilijkt hebben. Ook worden de resultaten en dividendbetalingen van het bedrijf sinds 2015 weergegeven om aan te tonen dat er binnen het bedrijf genoeg geld is om te kunnen verduurzamen. Vervolgens komt het klimaatbeleid en de huidige door het bedrijf gerapporteerde uitstoot van het bedrijf aan bod. Waar beschikbaar wordt de uitstoot per scope weergegeven. Hierna wordt dieper ingegaan op de klimaatplannen van het bedrijf en eventuele tekortkomingen hierin of in het bedrijfsbeleid in het algemeen.

In de conclusie wordt aangegeven of de doelen die het bedrijf stelt in lijn zijn met de doelen van het Parijs Akkoord en of de doelen redelijkerwijs haalbaar zijn met de beleidsplannen van het bedrijf.

Het bestaande format is leidend, maar niet bindend. Bewerkers kunnen naar eigen inzicht tussenkopjes toevoegen, voor zover ze in lijn met de bovengenoemde gebruiksregels zijn. Gezien de doeleinden van de Wikimedia willen we vragen in het format zelf geen aanpassingen te maken. Op de Wikimedia vind je een lege formatpagina beschikbaar waar per kopje duidelijk staat aangegeven welke informatie daar gewenst is. Op deze pagina staat het format voor de bedrijfspagina’s in de Wikimedia lay-out: Format

Korte uitleg met linkjes naar hulppagina's

Hoe bewerk je een pagina?

Om een pagina te bewerken open je eerst de bedrijfspagina die je wilt bewerken. Als je op de bedrijfspagina bent, zijn er twee manieren om te bewerken. Als je op 'bewerken' drukt, kan je de pagina visueel bewerken. De bewerkingen die je maakt, zie je dan meteen terug op de pagina. Je kan ook op 'brontekst bewerken' drukken. In dat geval, bewerk je de wikicode. Dat is iets ingewikkelder. Zorg ervoor dat je regelmatig je bewerkingen opslaat, zodat er niks per ongeluk verloren gaat. Voor meer info kan je op deze hulppagina van Wikimedia kijken.

Hoe voeg je een afbeelding toe?

Er zijn verschillende manieren om een afbeelding in te voegen. Een manier is om bij 'Invoegen' in de bewerkbalk op 'Afbeelingen en media' te klikken. Als je de brontekst bewerkt, voegen we afbeeldingen in een frame of thumbnail in. Voor meer info kan je op deze hulppagina kijken.

Hoe voeg je een tabel toe?

Er zijn meerdere manieren om een tabel in te voegen. Een manier is om bij 'Invoegen' in de bewerkbalk op 'Tabel' te klikken. Als je de brontekst bewerkt, kijk dan op deze hulppagina.

Hoe voeg je een bronvermelding toe?

Voor referenties maken we gebruik van voetnoten. Deze komen dan automatisch onderaan onder het kopje references te staan. De nummering doet Wikimedia automatisch op volgorde. Als je visueel aan het bewerken bent, klik je op 'Referentie' in de bewerkbalk. Als het een nieuwe referentie is, klik je op 'Eenvoudige'. Als je de referentie al een keer eerder hebt gebruikt, klik je op 'Hergebruiken'. Je kunt dan kiezen tussen alle bestaande referenties. Als je de brontekst aan het bewerken bent, kan gebruik je de volgende code: <+ref+> + literatuur of links waarnaar verwezen wordt + eventuele opmerkingen +<+/+ref+>. Op deze hulppagina wordt dit verder uitgebreid uitgelegd.

Quick facts

De Quick facts zijn ondergebracht in een infobox. Deze infobox is een plug-in die middels een code aan de bedrijfspagina’s is toegevoegd. Verander a.u.b. niets aan deze code. Voor het aanpassen van gegevens in de infobox kunnen de stukken tekst die achter ‘I datax = ’ staan aangepast worden. Dus voor het aanpassen van de locatie van het hoofdkantoor pas je dit aan achter ‘I data4 =’ en voor het aanpassen van de sector bij ‘I data3 =’.